Zwroty i reklamacje

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu przelewu tradycyjnego na rachunek wskazany przez Konsumenta.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 5. Zwracane Towary należy odesłać na adres sklepu (Żeromskiego 88, 26-600 Radom), wraz z dołączonym dowodem zakupu towaru i oryginalnymi metkami.
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ


  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad (fizycznych i prawnych).
  2. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić kompletność zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu Klient jest zobowiązany, celem późniejszego postępowania reklamacyjnego sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
  3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru w szczególności korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Sklepu lub składając inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
  4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres sklepu na koszt Sprzedawcy.
  5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  6. – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
   – żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

WZORY FORMULARZY ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku zwrotu/reklamacji:

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI