Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Klauzula dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem usług sklepu internetowego SięStroję dostępnych za pośrednictwem strony internetowej i fanpage pod adresem www.siestroje.pl i odpowiednio w serwisach społecznościowych

 

 1. Za przetwarzanie danych Klienta odpowiedzialna jest Anna Szydłowska zamieszkała w Rajcu Poduchownym, 26-613 przy ul. Nowy Świat 14, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Anna Szydłowska z siedzibą w Rajcu Poduchownym, 26-613, przy ul. Nowy Świat 14, posiadająca numer NIP: 7571362409, Regon 140253623, która w ramach wykonywanej działalności prowadzi sklep internetowy i fanpage pod nazwą „SięStroję” zlokalizowane pod adresem siestroje.pl i odpowiednio w serwisach społecznościowych( zwana dalej „SięStroję” lub sklepem internetowym).

 

 1. W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo Klient będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

–  dane umożliwiające identyfikację Klienta (na przykład, imię, nazwisko, dane kontaktowe, itd.);

– informacje finansowe i transakcyjne (np., dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);

– dane dotyczące połączenia, dane dotyczące przeglądania stron internetowych (jeżeli, na przykład, Klient korzysta z naszego sklepu przy użyciu telefonu komórkowego);

–  informacje handlowe (np., czy Klienta jest zapisany do naszego Newslettera, czy korzysta z powiadomień push web);

– dane dotyczące upodobań i preferencji Klienta (rozmiar, kolor, fason).

 

 

 1. Podanie niektórych danych jest obowiązkowe, ponieważ są to dane, niezbędne do świadczenia usługi lub do udzielenia Klientowi dostępu do konkretnej funkcji.

– Jeżeli Klient zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, nie będzie mógł zarejestrować się, jako Klient lub nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

– Przetwarzanie danych Klienta jest konieczne do spełnienia warunków regulujących korzystanie ze sklepu internetowego oraz wykonywania umów i usług związanych ze  SięStroję.

 

 1. Podstawą prawną do przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych jest jego zgoda oraz nasz uzasadniony interes. Gdy Klient akceptuje podstawy prawne uczestnictwa w określonej akcji promocyjnej, otrzymywania przez niego informacji dostosowanej do jego indywidualnych preferencji za pośrednictwem różnych środków, autoryzuje wysyłanie powiadomień push, możemy za pośrednictwem uzyskanych danych przedstawić Klientowi informacje na temat określonych produktów wedle indywidualnych preferencji.

 

 1. Będziemy przetwarzać dane Klienta przez czas:

– jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego Klienta (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować);

– potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą;

– potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania;

– dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzia (np. SMS, e-mail, powiadomienia typu push);

– przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie
z obowiązującymi regulacjami.

 

 

 1. Aby osiągnąć cele wymienione Polityce Prywatności, będziemy potrzebowali udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom oraz osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy:

– instytucjom finansowym;

– dostawcom usług technologicznych;

– dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych
i doręczeniowych;

– dostawcom usług związanych z obsługą klienta.

– dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

 

 1. W celu jak największej skuteczności świadczonej usługi, niektórzy z wymienionych usługodawców mają siedzibę w krajach położonych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych jest inny od poziomu panującego w Unii Europejskiej. W takich przypadkach, informujemy użytkownika o przekazywaniu jego danych z odpowiednimi gwarancjami i zawsze z zapewnieniem bezpieczeństwa jego danych.

 

 1. Użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres siestroje@gmail.com wskazując prawo, z którego chce skorzystać:

– zażądania od nas dostępu do danych;

– zażądania od nas sprostowania danych;

– zażądania od nas usunięcia swoich danych;

– zażądania od nas ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzania. Jeżeli uznamy to za potrzebne, do celów identyfikacji użytkownika możemy zażądać od niego kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

W niniejszej Polityce Prywatności Klienci mogą znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące wykorzystywania przez StrojęSię danych osobowych Klientów, niezależnie od kanału lub środka (online lub osobiście) używanego do interakcji z nami.

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy SięStroję i fanpage, prowadzony pod adresem www.siestroje.pl i odpowiednio serwisów społecznościowych (zwany dalej Sprzedawcą).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania
z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, w celu zawarcia i realizacji usług świadczonych przez SięStroję. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży.

 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Klientów.
  2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 2. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
  4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne.
  5. Klient niebędący osobą fizyczną gwarantuje, że jest uprawniony do udostępnienia Sprzedawcy danych osobowych osoby go reprezentującej wobec Sprzedawcy, oraz że spełni obowiązki informacyjne względem tej osoby.

 

 1. DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

 

 1. Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
 3. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP komputera, rodzaj przeglądarki i internetowej platformy, dostawcę Internetu oraz adres strony. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. web beacons.
 4. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Klientów Witryny.
 5. Sklep internetowy korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego Klienta. Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 6. Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia
 7. w Twojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z serwisu.
 8. Do przeglądarki internetowej użytkownika, za jego zgodą są wysyłane powiadomienia web push. Zgoda na otrzymywanie powiadomień może być w każdej chwili odwołana. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień web push.
 • DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 1. Za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie pobierane są następujące dane:
 • nazwisko i imię,
 • adres do korespondencji
 • adres wysyłki towaru
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu
 • dane dotyczące preferencji produktów i ich rozmiarów.
 1. Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies.
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
 3. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, a także samego komputera.
 4. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 

IV INFORMACJE DOTYCZĄCE FANPAGE’Y W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

SięStroję posiada profil w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest. Na stronach fanpage publikujemy, udostępniamy treści, oferty
i rekomendacje produktów. Zachowania użytkowników są rejestrowane za pomocą technologii oferowanych przez serwisy. Zakres i cele przetwarzania danych
w serwisach społecznościowych określane jest przed administratora takiego serwisu.